Problemen met Wi-Fi en netwerken op de BlackBerry PlayBook oplossen

Artikel-id:  KB26096

Type: Ondersteuningsinformatie

Laatste wijziging: 29/02/2012

 

Betrokken product(en):

 • BlackBerry® PlayBook

Zoek in de PlayBook Knowledge Base:

CollapseOverzicht

Ga op een van de volgende manieren te werk om problemen met een Wi-Fi®-verbinding op een BlackBerry® PlayBook™-tablet op te lossen:

 

Problemen met BlackBerry PlayBook-instellingen:


 • Raak op de statusbalk de Wi-Fi-indicator aan en controleer of deze is ingesteld op Aan.
 • Als de BlackBerry PlayBook geen verbinding kan maken met een opgeslagen netwerk, raadpleeg dan KB27735.
 • Controleer of de tijd op de BlackBerry PlayBook met de netwerktijd is gesynchroniseerd. Als de tijden verschillend zijn, kan dat de reden zijn dat de BlackBerry PlayBook geen verbinding kan maken (als het netwerk bijvoorbeeld vereist dat er een certificaat op de BlackBerry PlayBook is geïnstalleerd en het certificaat een vervaldatum heeft).
 • Controleer of de opties voor het Wi-Fi-netwerk correct zijn ingesteld. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie over de verschillende opties. Thuisnetwerk: raadpleeg de informatie die bij de router voor uw draadloze thuisnetwerk is geleverd. Zakelijk Wi-Fi-netwerk: neem contact op met de netwerkbeheerder. Openbare hotspot: raadpleeg alle informatie die beschikbaar is over de hotspot of vraag een medewerker om meer informatie.
 • Als u handmatig van Wi-Fi-netwerk bent gewisseld en dit niet werkt, probeer dan verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.
 • Wanneer u een hotspot gebruikt die een gebruikersnaam en wachtwoord of creditcardgegevens vereist voor internettoegang, ga dan naar KB26582 en raadpleeg Oorzaak 1.

Problemen met onjuiste netwerkaanmelding:

 • Foutbericht Kan geen IP-adres verkrijgen. Dit is mogelijk het gevolg van een ongeldig wachtwoord. wordt weergegeven als het netwerkwachtwoord onjuist is in een WEP-netwerk. De regel WPA: 4-voudige handshake mislukt wordt weergegeven in de BlackBerry PlayBook Wi-Fi-logs om aan te geven dat het wachtwoord onjuist was. Meer informatie over de Wi-Fi-logs kunt u vinden in de sectie Aanvullende informatie.
 • Foutbericht Kan geen verbinding maken met het netwerk. Controleer uw wachtwoord en probeer het opnieuw. wordt weergegeven als het netwerkwachtwoord onjuist is in een WPA-netwerk. De regel WPA: 4-voudige handshake mislukt wordt weergegeven in de BlackBerry PlayBook Wi-Fi-logs om aan te geven dat het wachtwoord onjuist was. Meer informatie over de Wi-Fi-logs kunt u vinden in de sectie Aanvullende informatie.
 • Foutbericht Kan geen verbinding maken met het netwerk. wordt weergegeven als de gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist is in een netwerk bij gebruik van WPA Enterprise of WPA2 Enterprise. De regel EAP-verificatie gestart wordt twee regels verder gevolgd door Verbinding verbroken – verwijder sleutels om te bevestigen dat de aanmeldingsinformatie onjuist was. Meer informatie over de Wi-Fi-logs kunt u vinden in de sectie Aanvullende informatie.

Problemen met routers:

 • Mogelijk is de verbinding verlopen. Probeer opnieuw verbinding te maken.
 • De minimale lengte voor het Wi-Fi-wachtwoord dat op de BlackBerry PlayBook is toegestaan, is 8 tekens. Als een wachtwoord van minder dan 8 tekens wordt ingevoerd, wordt de verbindingsknop niet actief.
 • Mogelijk bevindt de BlackBerry PlayBook zich te ver van het draadloze toegangspunt of de draadloze router om verbinding te maken. Plaats de BlackBerry PlayBook dichterbij en probeer opnieuw verbinding te maken.
 • Controleer of de BlackBerry PlayBook zich in een Wi-Fi-dekkingsgebied bevindt. Als u verbinding probeert te maken met een thuisnetwerk, probeer dan of andere draadloze apparaten wel verbinding kunnen maken. Als u verbinding probeert te maken met een zakelijk Wi-Fi-netwerk of een hotspot, neem dan contact op met uw beheerder of een medewerker bij de hotspot.
 • Als het Wi-Fi-netwerk niet in de lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven, is het netwerk mogelijk verborgen. Probeer handmatig verbinding te maken met het netwerk als u de netwerknaam weet
 • Als u de methode Instelling knop gebruikt, dient u te controleren of het toegangspunt gebruikmaakt van Wi-Fi Protected Setup™ en of de instelling voor het verzenden van het profiel is ingeschakeld. Controleer of er geen ander toestel is dat tegelijkertijd verbinding probeert te maken en of de modus niet is geactiveerd op andere netwerktoegangspunten binnen het bereik. Raadpleeg de informatie die bij de draadloze router is meegeleverd voor meer informatie.
 • Als er een vorm van MAC-filtering/toegestane lijsten is ingeschakeld op het Wi-Fi-netwerk, moet u ervoor zorgen dat het MAC-adres van de PlayBook MAC aan de toegestane lijst is toegevoegd. Het MAC-adres vindt u via: Opties -> Info over -> Netwerkinformatie.
 • De draadloze router moet mogelijk opnieuw worden ingesteld. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de draadloze router. Als u verbinding probeert te maken met een zakelijk Wi-Fi-netwerk of een hotspot, neem dan contact op met uw beheerder of een medewerker bij de hotspot. OPMERKING: volg deze stap als laatste redmiddel aangezien dit gevolgen heeft voor alle apparaten die via het Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. 

Problemen met de codering:

 • Als u PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST of EAP-TTLS gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of het hoofdcertificaat is geïnstalleerd voor de server van de certificeringsinstantie die het certificaat voor de verificatieserver heeft gemaakt. Het certificaat moet naar de BlackBerry PlayBook zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.
 • Als u gebruikmaakt van EAP-TLS om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u uw verificatiecertificaat aan de BlackBerry PlayBook hebt toegevoegd. Het certificaat moet naar de BlackBerry PlayBook zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.

Raadpleeg de sectie Aanvullende informatie voor uitgebreidere stappen om het probleem op te lossen.

CollapseOmgeving
 • BlackBerry® PlayBook™
CollapseOorzaak
CollapseOplossing
CollapseTijdelijke oplossing
CollapseAanvullende informatie

Als er problemen optreden wanneer de BlackBerry PlayBook voor de eerste keer verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, is er een aantal gegevens op de BlackBerry PlayBook beschikbaar die de technische ondersteuning van BlackBerry kunnen helpen om het probleem vast te stellen. Ook zijn er gangbare netwerkhulpprogramma's beschikbaar om de meeste vormen van problemen met netwerkverbindingen op te lossen. Deze hulpprogramma's en hun locatie worden hieronder toegelicht.

Toegang tot de hulpprogramma's
Als er tijdens de eerste installatie een probleem optreedt met het maken van een verbinding met een Wi-Fi-netwerk, klikt u op het pictogram Instellingen links onder in het scherm voor toegang tot de diagnostische hulpprogramma's.

Als dit menu is geopend, klikt u in de vervolgkeuzelijst in de rechterhelft van het scherm. 

Na de eerste installatie kan via de volgende stappen toegang worden verkregen tot deze opties:

 1. Klik op het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek van het beginscherm.
 2. Selecteer Wi-Fi in het navigatiemenu dat in het linkerdeelvenster wordt weergegeven.
 3. Selecteer in de linkerbenedenhoek van het rechterdeelvenster het pictogram met een Wi-Fi-signaal waarop een vraagteken wordt weergegeven.

Opmerking: na de eerste installatie wordt een langere lijst met hulpprogramma's in deze vervolgkeuzelijst weergegeven.

Al deze hulpprogramma's worden hieronder uitgebreider besproken.

Hulpprogramma's voor het oplossen van problemen met Wi-Fi

Wi-Fi-informatie: dit hulpprogramma bevat uitgebreide informatie over een Wi-Fi-verbinding, zoals SSID, kanaal, enzovoort. Als er een probleem is dat gerelateerd is aan het koppelen met een Wi-Fi-hotspot, wordt dit weergegeven in de sectie Reden van fout van dit hulpprogramma.

Opmerking: het veld Reden van fout is alleen beschikbaar als deze vervolgkeuzeoptie wordt geopend na de eerste installatie. Raadpleeg het hulpprogramma Logboeken voor problemen tijdens de eerste installatie.

Logboeken: dit hulpprogramma biedt de mogelijkheid om alle logboeken te bekijken die gerelateerd zijn aan het koppelen met een Wi-Fi-verbinding. Als u een van de regels aanraakt, wordt het gehele foutbericht weergegeven. Deze informatie kan een systeembeheerder helpen om de oorzaak van een fout vast te stellen wanneer wordt geprobeerd om een BlackBerry PlayBook te verbinden met een zakelijk netwerk. Ook kan deze informatie een provider van Wi-Fi-services helpen om de oorzaak van een fout met een thuisnetwerk of openbare hotspot vast te stellen.

Hulpprogramma's voor het oplossen van netwerkproblemen

Internetverbinding: dit is geen hulpprogramma dat kan worden gebruikt om elke actie of controle uit te voeren, maar het biedt wel informatie met betrekking tot de netwerkverbinding, waaronder het IP-adres dat aan de BlackBerry PlayBook, subnet, gateway en DNS-servers is toegewezen.

Pingen: tijdens de eerste installatie biedt dit hulpprogramma de BlackBerry PlayBook de mogelijkheid om een host of IP-adres te pingen om de responstijd vast te stellen. Wanneer dit hulpprogramma wordt geopend via de optie Instellingen > Wi-Fi worden vooraf geconfigureerde pingopties weergegeven, zoals Pingtype, die een vervolgkeuzelijst met opties biedt, namelijk IP-adres of naam (een specifiek adres of IP), Wi-Fi-gateway (de netwerkgateway) of Zelf (het IP-adres van de BlackBerry PlayBook).

Het bericht ping:sendto:No route to host wordt weergegeven als er geen Wi-Fi-verbinding is of als de BlackBerry PlayBook geen verbinding kan maken met een site.

Het bericht ping:Cannot resolve wordt weergegeven als er geen Wi-Fi-verbinding is of als de BlackBerry PlayBook geen IP-adressen kan omzetten. Gebruik de DNS-opzoektoepassing als dit bericht wordt weergegeven om het probleem te bevestigen.

Traceroute: voer een IP-adres of domeinnaamadres van de bestemming in om het aantal routerhops vast te stellen dat een verzoek moet doen om het bestemmingsadres te bereiken.

Gebruik dit hulpmiddel om vast te stellen of de verbinding naar een bepaalde site wordt verbroken door gebrek aan connectiviteit of doordat de informatie verloren raakt in een deel van de netwerkroute.

DNS-zoekactie: om dit hulpprogramma te gebruiken, typt u het primaire of secundaire DNS-adres in het veld Server. Voer hierna een willekeurige domeinnaam in het veld 'Host' in en klik vervolgens op Verzenden om te bevestigen dat de BlackBerry PlayBook de domeinnaam kan omzetten in een IP-adres.

Als de BlackBerry PlayBook geen IP-adres kan omzetten, wordt het bericht Time-out van verbinding weergegeven. Dit betekent dat de BlackBerry PlayBook niet het juiste IP-adres of de juiste DNS-server van de router heeft gekregen. Controleer of andere apparaten die onlangs verbinding hebben gemaakt met de router hetzelfde probleem hebben. Start de router opnieuw op. Controleer de DNS-instellingen van de router.

Zoek bij het controleren van routerinstellingen het IP-adres van de router op met IPConfig op een Windows-computer (IFConfig op een MAC). U vindt de stappen voor het gebruik van IPConfig in artikel KB27560. Wanneer u IPConfig/IFConfig uitvoert, is het Gateway-adres het IP-adres van de router. Ga met de browser naar dit IP-adres en meld u aan met de aanmeldgegevens voor de router. De standaard-aanmeldgegevens kunt u vinden op een etiket op de router zelf of op de website van de routerfabrikant.

Wi-Fi®-verbindingen worden niet ondersteund naar een toegangspunt met Wi-Fi Alliance Draft11n-certificering dat is ingesteld op de 802.11n-only modus en dat is geconfigureerd voor TKIP of WEP. Zie artikel KB26522.

Disclaimer

Door de Knowledge Base-documenten te downloaden, te openen of op een andere manier te gebruiken, gaat u ermee akkoord:

   (a) dat de gebruiksvoorwaarden voor de documenten op http://btsc.webapps.blackberry.com/SearchKB/legal.do?lang=nl-nl van toepassing zijn op uw gebruik van of referentie aan deze documenten;
en

   (b) de documenten niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verspreiden, verstrekken of reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RIM.


BlackBerry.comWettelijke bepalingen
Copyright © 2012 Research In Motion Limited, tenzij anders vermeld.